HÅLLBARHET

Solceller på Westfield Mall of Scandinavias tak 

Westfield Mall of Scandinavia arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor och redan i byggskedet projekterades Westfield Mall of Scandinavia med största hänsyn till miljön och fick klassningen Double Excellent i BRREAM* vid invigningen 2015. Vi har tillsammans med våra kollegor i företaget, Unibail Rodamco Westfield, har en hög ambition genom vårt hållbarhetsarbete som är definierat i något vi kallar ”Better places 2030”, som bland annat går ut på att reducera våra koldioxidutsläpp med 50%. Vi har därför en hög ambition i utvecklingen av vår elbilsinfrastruktur och vår energianvändning, där 99,9 procent av all energi som köpcentret förbrukar är förnybar eller återvunnen.

*En utvärderingsmetod som bevis på miljöklass


Vi vill skapa fler arbetstillfällen i samhället

Till vår hållbarhetsagenda hör till att lyfta och stärka det community som vi verkar inom. Westfield Mall of Scandinavia skapar tillsammans med Solna kommun en jobbmässa som vi kallar URW For Jobs. Under mässan får man bland annat träffa företag som söker personal och hjälp att skriva sitt CV, allt skapas alltså i syfte att bidra till att så många unga som möjligt skall få bästa möjliga hjälp ut i arbetslivet. Under nästa år kommer vi även att stötta entreprenörskap på en helt ny nivå, för att främja alla drivna unga företagare vi har!
Läs mer här

Biogas

Som ett led i vår hållbarhetsstrategi ”Better places 2030” som bland annat innefattar målet att reducera våra koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan med 50% har vi bytt bland annat från gasol till biogas under 2019. Westfield Mall of Scandinavia huserar Storstockholms största restaurangområde, varpå vår omställning till biogas har innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande ungefär 35 000 enkelbilresor mellan Stockholm och Arlanda. Dessutom blir våra restauranghyresgäster en del i ett cirkulärt kretslopp där samhällets avfall kan förädlas och användas igen.

Samarbeten med välgörenhet
Friends
Westfield Mall of Scandinavias samarbete med Friends grundar sig i vår gemensamma tro på vad ett möte mellan människor kan göra. Ett första inledande möte betyder förväntan och förhoppningen om en ny bekantskap för många människor. Ett HEJ är en inledande hälsningsfras, men också en symbol för mycket mer, som att se en annan människa. Tillsammans med stiftelsen Friends ser Westfield Mall of Scandinavia fram emot att fortsätta skapa unika och oväntade möten mellan människor.

Bris
Vi på Westfield Mall of Scandinavia är stolta över att ge fler barn möjlighet att prata med en kurator på Bris.

Cancerfonden
Vi är sedan ett par år tillbaka rosa företagsvän till cancerfonden.

Barndiabetesfonden
Inför Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar och hyllar vi i Westfield Mall of Scandinavia den här viktiga dagen genom att bland annat lysa upp vårt centrum i blått samt uppmanar våra följare i våra SoMe att skänka en gåva till forskningen.

Rädda Barnen
Vi uppmanar våra besökare att stödja kampanjen Pippi of Today , som Astrid Lindgren AB initierat tillsammans med Rädda Barnen, som handlar om att samla in pengar till flickor på flykt.

Biodling på taket

På Westfield Mall of Scandinavias tak står idag 3 bikupor med ca 180 000 bin för att öka den biologiska mångfalden i närområdet, då biets roll som pollinatör är central för goda skördar i stadsodlingar.

Westfield Mall of Scandinavia stödjer Too Good To Go

Westfield Mall of Scandinavia stödjer too Good To Gos arbete i att minska matsvinn. To Good To Go hjälper restauranger och kaféer att minska matsvinnet, öka intäkter och nå nya kunder genom att sälja bra mat som riskerar att slängas. Det är en win-win, läs mer om To Good To Go genom att ladda ned appen i Google Play eller App Store.

Ladda din elbil i Westfield Mall of Scandinavia

I vårt garage finns idag 63 laddplatser för elbilar! Ladda din bil smidigt och enkelt medan du njuter av shopping, mat och underhållning i Westfield Mall of Scandinavia. För att ladda din bil använder du ditt laddkort från InCharge, eller appen som du kan ladda ner från App Store eller Google Play. Kostnad: 3kr/kWh (ordinarie parkeringstaxa tillkommer).

Solceller på taket

På Westfield Mall of Scandinavias tak installerades under våren 2019 en 1200kvm stor solcellsanläggning med 184kWh (produceringsgaranti) om 165 000 kWh/år under 5 år. Anläggningen producerar därmed motsvarade ungefär 80 lägenheters hushållsel per år.