AVVIKANDE ÖPPETTIDER
AVVIKANDE ÖPPETTIDER

Många butiker och restauranger har just nu avvikande öppettider måndag-fredag 11-20, lördag 10-20 och söndag 11-19. Läs mer.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Rodamco Handel AB, org. nr 556782-9311 som personuppgiftsansvarig på lokal nivå (den "Lokalt Personuppgiftsansvariga”) och Unibail Management S.A.S., 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrike, registrerad hos Handels- och Bolagsregistret i Paris under nummer 414878389, som personuppgiftsansvarig på gruppnivå (den "Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå"), gemensamt personuppgiftsansvariga ("Personuppgiftsansvariga"), ("Vi" / "Oss") behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av vårt lojalitetskortsprogram och mobila applikationer (tillsammans benämnda "Tjänsterna") som kan nås via olika media eller enheter, och tillhandahålls av Oss särskilt via mobila applikationer, webbplatser eller i pappersform. Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Personuppgifter innefattar all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

Den Lokalt Personuppgiftsansvariga samlar in personuppgifter från dig som kund/besökare på köpcentrumet, webbplatsen eller applikationen. Den Lokalt Personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina uppgifter genom att informera dig om specifika erbjudanden och evenemang för respektive köpcentrum. Den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig för lojalitetskortsprogrammet, eller för att kunna ladda ner och använda Appen. Dessutom kommer den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå att förhandla om erbjudanden från tredje män vilka kommer att vara tillgängliga för lojalitetskortsmedlemmar. Dessa erbjudanden kommer att tillhandahållas av den Lokalt Personuppgiftsansvariga. De Personuppgiftsansvariga kommer gemensamt att analysera ditt kundbeteende för att ge dig anpassade erbjudanden och evenemang som du kan vara intresserad av.

Om du bestämmer dig för att registrera dig via pappersform vid kunddisken eller via registrering på köpcentrumets webbplats kan Vi tekniskt bara erbjuda dig lojalitetskortsprogrammets tjänster och Kommersiell Information.

Vi erbjuder dig följande separata allmänna tjänster:

(i) Lojalitetskortsprogrammet ("Lojalitetskortsprogrammet")
Detta är vårt system för att bevara våra kundrelationer, som kommer att erbjudas till varje köpcentrum separat. Syftet är att ge dig skräddarsydda och personliga erbjudanden och information.

(ii) Köpcentrum-appen ("Appen")
I Appen hittar du främst generell information om köpcentrumet (t.ex. kartor, butiker, öppettider). Dessutom får du möjlighet att använda våra extra tjänster (t.ex. Smart Park).

(iii) Kommersiell information via e-post eller andra kanaler såsom pushmeddelanden och notiser ("Kommersiell Information"):
Såsom beskrivits ovan har den Lokalt Personuppgiftsansvariga och/eller den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå förhandlat med tredje man om flera speciella villkor för sina kunder. En sådan tredje man kommer inte få tillgång till dina personuppgifter om inte annat föreskrivs i avsnitt 4 nedan. Baserat på vår analys av ditt kundbeteende kommer Vi att erbjuda dig dessa specifika erbjudanden från tredje man under förutsättning att Vi har erhållit ett föregående samtycke från dig (”opt-in” i användargränssnittet).

Syftet med denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") är att informera dig om:
(i) hur Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du skickar till Oss eller som röjs eller samlas in genom din åtkomst till eller användning av våra Tjänster och inom ramen för dessa Tjänster, och
(ii) dina rättigheter, hur du kan utöva dem och vad Vi har gjort för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Tjänsterna och tillhandahålla Oss dina personuppgifter bekräftar du att du har informerats om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy, var vänlig tillhandahåll Oss inte dina personuppgifter. Observera att du i sådant fall inte har tillgång till och/eller användning av alla funktioner i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser).

Tjänsterna är riktade till användare som är sexton (16) år eller äldre.

2. Personuppgiftsansvarig

Den Lokalt Personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter i Lojalitetskortsprogrammet och/eller i Appen:

Rodamco Handel AB
Box 7846

103 98 Stockholm
Telefon: 08-586 230 00

Email: info@westfieldmallofscandinavia.se
Hemsida: www.westfieldmallofscandinavia.se

Den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå behandlar dina personuppgifter i Lojalitetskortsprogrammet och/eller i Appen:

Unibail Management S.A.S.
7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrike
Email: data.protection@urw.com.

Den Personuppgiftsansvariga har utsett Maria Sjödin som personuppgiftsombud (dataskyddsombud). Vänligen se kontaktuppgifter nedan:

Maria Sjödin
Rodamco Sverige AB
Box 7846
103 98 Stockholm
Telefon: 08-586 230 00
Email: DP.nordics@urw.com

Särskilda bestämmelser – Lojalitetspoängssamlingen 

Som en särskild funktion i Lojalitetsprogrammet, som måste aktiveras särskilt, har du möjlighet att ansluta dig till den s k Lojalitetspoängssamlingen. Om du ansluter dig till Lojalitetspoängssamlingen kan du ha rätt att få cashbacks/återbetalning, baserat på de köp du gör i köpcentrumet. Aktiveringen av Lojalitetspoängssamlingen är valfri och du kan därför helt fritt välja om du vill aktivera den här funktionen i ditt lojalitetsprogram, eller inte.

I syfte att organisera, hantera och genomföra återbetalningar i anledning av dina transaktioner samt analysera betalningsflöden till följd av din användning av- och deltagande i Lojalitetspoängssamlingen, uppmärksammas du på att Transaction Connect (ett franskt företag registrerat hos Handels- och företagsregistret i Paris under nummer 822 619 185) ensam agerar som personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Lojalitetspoängssamlingen. För tydlighetens skull agerar Vi inte som personuppgiftsansvariga när dina personuppgifter behandlas av Transaction Connect för de ändamål som omfattas av denna punkt.

Mer information om Transaction Connects behandling av personuppgifter kan du få genom att klicka på följande länk.

Vänligen notera att Vi inte på något sätt är ansvariga för de behandlingar/aktiviteter som genomförs av Transaction Connect i egenskap av personuppgiftsansvarig.  Följaktligen ska alla eventuella anspråk eller förfrågningar riktas direkt till Transaction Connect och i enlighet med deras egna Integritetspolicy och Användarvillkor, som du kommer att behöva läsa och acceptera.

När du har aktiverat Lojalitetspoängssamlingen kommer de Personuppgiftsansvariga att motta en bekräftelse och relevant information relaterad till de inköp som du gör som berättigar till insamling av lojalitetspoäng (belopp, datum och inköpsbutik), så att de Personuppgiftsansvariga kan hantera och redovisa dina lojalitetspoäng så att du kan tillgodoräknas dessa inom ramen för Lojalitetspoängssamlingen. Under inga omständigheter kommer Vi att ha tillgång till- eller ta emot någon information som rör dina bankkonton, kreditkort eller några personuppgifter av finansiell natur.

3. Syftet med behandlingen

3.1. Hur Vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt:

3.1.1. Registreringsinformation som du tillhandahåller Oss

Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto, särskilt för användandet av vårt Lojalitetskortsprogram och vissa funktioner som finns tillgängliga via Appen. Om du väljer att skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter och andra personuppgifter (din eventuella titel, för- och efternamn, födelsedatum, postnummer, e-postadress, mobilnummer, kön, lösenord, huruvida du vill få Kommersiell Information och annan relevant information som är nödvändig för tillhandahållandet av våra Tjänster).

3.1.2. Registreringsinformation som du tillåter tredje man att överföra till Oss

Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto via en tredje man, i synnerhet avseende vår marknadsföring. Om du väljer att skapa ett konto via en tredje man inom ramen för våra Tjänster, skickar den tredje mannen Oss de personuppgifter som tillhandahållits under registreringsprocessen (inklusive förnamn, efternamn och e-postadress). I dessa fall kan även en integritetspolicy hos tredje man, som tillåter tredje man att överföra dina personuppgifter till Oss, också bli tillämplig på dig.

3.1.3. Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till Oss

Om du väljer att skapa ett konto genom att använda ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook eller Google +), kommer dessa sociala nätverk, med ditt föregående samtycke, att skicka dina personuppgifter till Oss (inklusive t.ex. förnamn, efternamn, användarnamn, profilbild, e-postadress, kön, födelsedatum, utbildning, skola, jobbtitel), din adressinformation (land, ort, adress, postnummer, telefon), dina "gillar" (t.ex. sidor, favoritfilmer, favorit Musik, favorit TV-program), inlägg, vänlista och annan information som du har offentligt.

3.1.4. Personuppgifter Vi samlar in från din användning av våra Tjänster.

a) När du använder lojalitetskortet, samlar Vi in och bearbetar:
• information om din köpprofil;
• frekvensen och varaktigheten av dina besök;
• information om ditt inköps- och besöksbeteende (speciellt spårning); och
• om du är registrerad i Lojalitetskortsprogrammet med hjälp av ditt sociala nätverk, information om dina interaktioner med Lojalitetskortstjänsten på det sociala nätverket.

b) När du som verifierad användare använder våra Tjänster via vår mobila applikation eller webbplats, samlar Vi in och bearbetar:
• ovan (avsnitt 3.1.4 a) nämnda information;
• personuppgifter som du lägger in i din profil (t.ex. användarnamn eller smeknamn, profilbild och lösenord);
• personuppgifter som ingår i det du skriver, laddar upp, bidrar till eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via Tjänsterna, till exempel på din tidslinje, det du gillar, böcker, önskelista, kontaktlista;
• om du är ansluten till Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto, information som är relaterad till dina samspel med Tjänsterna på ett sådant socialt nätverk.
• information om frekvensen av dina besök, vilka vägar du tar och platser inom köpcentrumet, förutsatt att Vi har erhållit ditt föregående samtycke. Du kan läsa mer om sådan användning i avsnitt 3.2.2 a) nedan;
• teknisk data.

c) När du använder Lojalitetspoängsfunktionen, kommer Vi att behandla följande personuppgifter:

• inköpsdatum
• belopp/värdet av köpet, och 
• butiken där köpet ägde rum

3.1.5. Vid användning av hemsidan kan cookies komma att behandla dina personuppgifter.

Mer information om cookies hittar du här.

3.1.6 Kameraövervakning

I köpcentrumet sker kameraövervakning (bildupptagning) i syfte att förebygga och utreda brott samt för allmän säkerhet. I detta avseende behandlar vi personuppgifter om personer som vistas i köpcentrumet och i vissa fall känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. Genom kameraövervakningen noteras avvikande händelser såsom folksamlingar, bråk, larm etc. En avvikande händelse kan även vara farliga händelser vid exempelvis en evakuering då panik och trängsel kan uppstå.

Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är en intresseavvägning där vårt berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå både vad gäller brott och allvarliga händelser och olyckor i köpcentrumet väger över den enskildes intresse av att inte bli kameraövervakad, jfr artikel 6 (1) (f) i GDPR. Behandlingen är vidare nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, jfr. artikel 9 (2) (f) i GDPR. Informationsskyltar finns uppsatta i anslutning till de områden som kameraövervakas.

 

3.2. Hur Vi använder dina personuppgifter

3.2.1. Allmän användning

Vi använder dina personuppgifter till att:
• hantera och tillhandahålla Tjänsterna till dig;
• administrera din registrering;
• analysera din användning av Tjänsterna och, med förbehåll för ditt föregående samtycke, kombinera dina personuppgifter som samlats in från användningen av våra olika Tjänster (dvs. lojalitetskortet, våra mobila applikationer, våra webbplatser, våra sociala medier och våra kampanjaktiviteter) för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och därmed kunna utveckla nya funktioner och tjänster;
• tillhandahålla skräddarsydd information och reklammaterial. Vi vill inte besvära dig med informations- och reklamkampanjer som inte är relevanta för dig. Genom att utvärdera din inköpsprofil, såsom information om dina tidigare inköp, preferenser och behov som vi samlar in genom att du använder våra tjänster, kan Vi istället skicka anpassad information och reklam. Vi använder endast dina personuppgifter i syfte att skicka (i) information och erbjudanden relaterade till Lojalitetskortsprogrammet och/eller (ii) kommersiell information, för det fall du inte avböjt detta (”opt-out”), se avsnitt 6 nedan;
• mäta, testa och övervaka mätvärdena och effektiviteten av våra Tjänster;
• för användning av våra Tjänster via Appen måste du hämta köpcentrum-appen till din mobila enhet. Om du har laddat ner Appen kan du bestämma om du vill använda ytterligare Tjänster (specifik användning, avsnitt 3.2.2) som exempelvis "Smart Park" och/eller om du vill ansluta dig till Lojalitetskortsprogrammet. Dessa Tjänster kommer inte att aktiveras automatiskt;
• se till att Tjänsterna fungerar rent tekniskt och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst;

Om du avbryter registreringsprocessen sparas inte dina personuppgifter. Vi tar bort dina personuppgifter direkt utan någon ytterligare behandling. Vi kan komma att behålla en mindre mängd uppgifter som är nödvändigt för att bevisa att dina uppgifter har raderats och vilken dag detta skett.

Som beskrivs i avsnitt 3.1.4 ovan använder Vi dina personuppgifter för att analysera ditt kundbeteende, dvs. dina tidigare inköp. En sådan analys av ditt kundbeteende kommer emellertid inte att leda till några rättsverkningar för dig och/eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Information om hur du använder Tjänsterna kommer endast att användas för att anpassa vårt reklammaterial till dig så att Vi kan erbjuda dig tjänster och produkter som matchar dina önskemål och behov. Det enda syftet med denna profilering är att ge dig skräddarsydda fördelar och alternativ. De profilerade uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt och kommer inte att delas med någon som inte uttryckligen anges i denna Integritetspolicy, förutom om Vi använder följande tjänsteleverantörer för att utföra våra tjänster till dig. Vi försäkrar att analysen av ditt kundbeteende inte kommer att ha några negativa konsekvenser för dig.

3.2.2. Särskild användning

a) GEOLOKALISERING
(i) Generell princip

Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan information om vad du befinner dig i vårt köpcentrum samlas in och behandlas av Oss medan du verifieras på våra mobilapplikationer i syfte att mäta frekvensen av dina besök och vilka vägar du tar i vårt köpcentrum och/eller tillhandahålla lokaliseringstjänster.

Geolokalisering kommer bara att ske om du har aktiverat de extra tjänsterna/den specifika funktionen i inställningarna för din nedladdade köpcentrum-app på din mobila enhet. Du kan när som helst inaktivera dessa ytterligare tjänster i inställningarna. Du kan använda din köpcentrum-app för att göra det.

(ii) Hur Vi använder din geolokaliseringsinformation

För att kunna bli lokaliserad inom köpcentrumet måste du aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet. Om du bara vill titta på kartan och dina kontakters position på kartan genom lokaliseringstjänsten krävs inte aktivering av Bluetooth-funktionen. Observera att Vi inte kan lokalisera dig utanför vårt köpcentrum och du kan inte dela din plats utanför vårt köpcentrum genom lokaliseringstjänsten. Lokaliseringsalternativet tillhandahålls genom Bluetooths sändare/mottagare som är installerade endast i de gemensamma utrymmena i köpcentrumet.
Den maximala perioden för vilken dina geolokaliseringsuppgifter är lagrade är två månader.

Vi kan också komma att dela din geolokaliseringsinformation med de mottagare som anges i "Hur Vi delar och lämnar ut dina personuppgifter" nedan (avsnitt 4.1).

(iii) Hur du hanterar dina geolokaliseringsinställningar på din mobila enhet

Första gången du ansluter till Tjänsten “Meet My Friends” kommer Vi fråga efter ditt samtycke att aktivera geolokalisering på din mobila enhet och att dela din geolokaliseringsdata.
Om du accepterar geolokaliseringen för din mobila enhet aktiveras det direkt och gäller för framtida anslutningar i vår mobilapplikation och för varje framtida besök i vårt köpcentrum.
Du kan när som helst inaktivera geolokaliseringen för din mobila enhet via inställningarna i mobilen.

b) YTTERLIGARE TJÄNSTER

Vi har utvecklat de nya Tjänsterna "Smart Park" och "In & Out" för att förbättra din upplevelse när du besöker våra köpcentrum.

När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten använder Vi dina personuppgifter som möjliggör geolokalisering enligt vad som beskrivits i avsnitt 4.2.2. a), av din bil på parkeringen till våra köpcentrum; Dessa uppgifter behandlas inte för några andra ändamål. Om du inte loggar in på ditt användarkonto behandlas inga personuppgifter. Om du loggar in på ditt användarkonto behandlar Vi dina personuppgifter om Vi mottagit ditt samtycke.

När du vill utnyttja tjänsten "In & Out" använder Vi de personuppgifter som du tillhandahöll Oss när du skapade ditt användarkonto. I synnerhet funktionen för igenkänning av registreringsskyltar och personuppgiftsbehandling gör det möjligt för parkeringssystemet att automatiskt öppna porten när du kör in eller ut från våra parkeringsplatser i köpcentrumet.
Dessutom kan Vi använda dina personuppgifter när du utnyttjar tjänsterna "Smart Park" och "In & Out" för att informera dig om nya tjänster som Vi kan utveckla och som kan vara av intresse för dig.
Personuppgifterna delas inte med, och/eller görs inte tillgängliga för tredje man och de används inte i något annat syfte än de ovan nämnda.

c) EXTERNA LÄNKAR

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i Tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbplats eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor. Vänligen läs deras integritetspolicy noggrant för att få reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

3.3. Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vi använder tjänsteleverantörer som hjälper Oss att tillhandahålla Tjänsterna till dig och behandla dina personuppgifter å våra vägnar. Sådana tjänsteleverantörer kommer alltid att omfattas av säkerhets- och sekretessförpliktelser i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Observera att vissa tjänsteleverantörer är belägna utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och därmed kommer att få tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. Vid sådan överföring utanför EES har Vi ingått sådana modellklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att se till att dina personuppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå när de görs tillgängliga och behandlas därifrån, eller så använder Vi/tjänsteleverantören ett annat auktoriserat sätt att behandla personuppgifter utanför EES, såsom ”Binding Corporate Rules” eller ”EU/US Privacy Shield”. Information om modellklausuler finns här. Information om ”EU/US Privacy Shield” finns här. Listan över våra nuvarande tjänsteleverantörer som Vi använder Oss av för personuppgiftsbehandling publiceras på denna sida. Listan uppdateras regelbundet och innehåller företagsnamn, företagsadress, den specifika behandlingen av tjänsteleverantören och huruvida de har tillgång till dina personuppgifter.

Vi har ingått specifika biträdessavtal med varje tjänsteleverantör som anges i länken. Vi har även kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder. Tjänsteleverantörerna är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna Integritetspolicy, endast å våra vägnar och enligt våra instruktioner. Ingen ytterligare behandling, användning eller underbehandling tillåts för överföring av uppgifter utanför EES utan vår vetskap.

Vi använder dessa bifogade tjänsteleverantörer för olika och i följande beskrivna ändamål:

(i) Registrering:

Om du i skriftlig form vid vår kunddisk registrerar dig till vårt Lojalitetskortsprogram finns det en receptionist ("Receptionisten") som hjälper dig att skriva in dina personuppgifter i registreringsfunktionen.

Vi använder en tjänsteleverantör för kontohantering under registreringsprocessen ("Registreringsansvarig") som skickar ett registrerings-e-postmeddelande. Du måste därför minst ange ditt förnamn, efternamn, födelsedatum och e-postadress. Den Registreringsansvariga ger dig ett första lösenord och hjälper dig med dina lösenordsinställningar.

(ii) CRM-Management:

Vi kommer att använda en tjänsteleverantör för CRM-Management ("CRM-Ansvarig"). CRM-Ansvarig kommer att ha full tillgång till de personuppgifter du tillhandahåller vid användandet av Lojalitetskortsprogrammet eller Appen. CRM-Ansvarig kommer att förena dessa med andra uppgifter som du har gett Oss (t.ex. för WiFi-registrering) till din uppgiftssamling.

(iii) Analys av kundbeteende:

Vi kommer att använda en tjänsteleverantör för analys av ditt kundbeteende ("Analys-Ansvarig"). Analys-Ansvarig analyserar ditt användarbeteende baserat på dina inställningar, dina personuppgifter och information om geolokalisering.

(iv) E-post:

Vi kommer att använda tjänsteleverantörer för skräddarsydda e-post-meddelanden ("E-post-Ansvarig"). Om du registrerar dig till våra tjänster kommer du först att få ett välkomstmeddelande till din e-post som skickas av den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå på uppdrag av den Lokalt Personuppgiftsansvariga.

Baserat på analysen av ditt kundbeteende av den Analys-Ansvariga får du skräddarsydda e-postmeddelanden och push-aviseringar som skickas ut från den E-post-Ansvariga på uppdrag av den Lokalt Personuppgiftsansvariga. Därför får den E-post-Ansvariga tillgång till din e-postadress, ditt förnamn och efternamn.

(v) Lagring av uppgifter

Vi kommer att använda en extern leverantör för uppgiftslagring ("Lagrings-Ansvarig"). Den Lagrings-Ansvariga har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter på något sätt. Vi använder tjänsten för att lagra CRM-databasen på en extern server.

3.4. RFID-chip (Radio-frequency identification)

För att du ska kunna ta del av fördelar från Lojalitetskortsprogrammet, t.ex de Tjänster som Vi erbjuder, är samtliga lojalitetskort försedda med ett RFID-chip. Lojalitetskortsprogrammets medlemmar kan använda RFID-chip för att registrera sig hos de medverkande köpcentrumen och därigenom få tillgång till deras Tjänster.

RFID-teknologi baseras på chip som förmedlar information via radiovågor. Sändningarna går inte att identifiera utifrån. Chippet är integrerat i lojalitetskortet. En avläsningsanordning sänder ut radiosignaler på en förinställd våglängd, vilka plockas upp av RFID-chippet. Informationen lagras i chippet varefter den överförs till avläsningsanordningen.

RFID-chippet innehåller ett Unikt Identifikationsnummer (UID) som skiljer sig från medlemsskapsnumret. Samtliga UID behandlas exklusivt av den lokala Personuppgiftsansvariga. Information som finns på RFID-chippet röjer i sig själv inte kortinnehavarens identitet. För att våra medlemmar ska kunna använda våra Tjänster förs den UID som finns på RFID-chippet över till Oss. Tjänsterna som används matchas därefter i våra databaser och sänds till avläsningsanordningen med användning av UID. Inga andra personuppgifter överförs. RFID-chippet används inte för något annat syfte än det ovan nämnda.

Vid förlorat eller förstört medlemskort eller RFID-chip måste Vi underrättas omedelbart. När vi får sådan information blockar Vi det medlemsskapsnummer som är lagrat på RFID-chippet för nyttjande av Lojalitetkortsprogrammet omedelbart och utfärdar ett nytt medlemskap med ett nytt UID.

3.5. Information avseende streckkoder

För att du ska få fördelar av Lojalitetskortsprogrammet har lojalitetskortet utrustats med en streckkod. Streckkoden scannas hos de medverkande butikerna för autentisering, t.ex. för erhållande av rabatt. Hyresgästerna i respektive köpcenter får då en bekräftelse på sin dator att lojalitetskortet är aktivt och att vissa förmåner kan beviljas. Inga personuppgifter överförs till hyresgästerna.
Streckkodsskannern informerar Oss om att lojalitetskortet har använts. Kombinerat med var skannern är kan Vi identifiera var lojalitetskortet har använts. Vi får inte någon information utöver detta, t.ex. vilka produkter som har köpts, till vilken kostnad eller om rabatter har utnyttjats.

3.6. Datasäkerhet

Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår prioritet. Om du som registrerad användare får ett lösenord bör du hålla det konfidentiellt, begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet och logga ut efter att ha använt Tjänsterna. Läs mer om ditt ansvar i Användarvillkoren.

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via Internet eller genom lagringsteknik garanterat kan vara 100 % säker.

De personuppgiftsansvariga har ingått biträdesavtal som särskilt säkerställer lämpliga säkerhetsåtgärder. Rodamco Handel AB är den ansvariga för att uppfylla dina krav och även den som du kan utöva alla dina rättigheter gentemot i samband med att Vi behandlar dina personuppgifter.

4. Överföring och delning av personuppgifter (mottagare av personuppgifter)

4.1. Hur Vi delar och ger ut dina personuppgifter

Vi delar de personuppgifter Vi samlar in via Tjänsterna på följande sätt:

4.1.1. Delning med tredje man

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

• företag som är ett bolag associerat till Oss, för att utveckla och testa nya tjänster och funktioner;
•  varumärken för partners som finns i vårt köpcentrum, på ett anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig, för att de ska kunna leverera annonser som de tycker är av intresse för dig;
• våra reklam- och marknadsföringspartners, på ett anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig;
• våra tjänsteleverantörer i enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.3 ovan;
• Kameraövervakningsbilder kan, efter särskild begäran, komma att lämnas till polis och försäkringsbolag för utredning av en olycka eller ett brott (t.ex. stöld). Kameraövervakningen sköts, för den personuppgiftsansvariges räkning, av Nokas som är personuppgiftsbiträde.
• för att svara mot lag eller förordning, domstolsförelägganden, stämningar eller rättsliga processer, om detta är nödvändigt för att följa gällande lagar;
• förvärvare, när personuppgifter överförs som en del av försäljning eller annan typ av överföring av hela eller delar av våra tillgångar till ett annat företag.

4.1.2. Delning med parter som du själv väljer

• Dela med andra användare av Tjänsterna. All information eller allt innehåll som du frivilligt lämnat ut via vår mobila applikation eller webbplats för Tjänsterna blir tillgängligt för de användare av Tjänsterna som du godkänner detta för. Sådana Tjänster gör det också möjligt för dig att dela hela eller delar av innehållet och personuppgifterna individuellt till användarna i din kontaktlista genom att ändra dina delningsinställningar för Tjänsterna.
• Dela med sociala nätverk. Om du väljer att komma åt Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto (som Facebook, Google+ eller Twitter) eller genom att klicka på en av ”plugin-knapparna” eller länkarna i det sociala nätverket (t.ex. Facebooks "Like"-knapp eller Googles "+" knapp) som finns tillgängliga via Tjänsterna, kommer ditt innehåll och dina personuppgifter att delas med de aktuella sociala nätverken. Du förstår härmed att sådan information kan publiceras på ditt sociala nätverk under ditt konto.𠊍u förstår och accepterar att användningen av dina personuppgifter, inklusive information som delas på de sociala nätverken via Tjänsterna, att dessa sociala nätverk har egna integritetspolicys. Om du inte vill att de sociala nätverken ska samla in information om dig, var god läs det aktuella sociala nätverkets integritetspolicy i detta avseende och/eller logga ut från det aktuella sociala nätverket innan du använder våra Tjänster.

4.2. Överlåtelse av personuppgifter vid ändrade ägandeförhållanden

Om Unibail-Rodamco Group är involverat i en fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet där du är registrerad som lojalitetskortsmedlem, förbehåller Vi Oss rätten att överföra dina personuppgifter. Du kommer att informeras om dina uppgifter överförs till en annan enhet som ett resultat av fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet.

5. Lagringstid

Under den tid då du använder våra Tjänster behandlar Vi dina personuppgifter baserat på det samtycke du har beviljat Oss för dessa ändamål.

Observera att Vi kommer att ta bort eller blockera dina personuppgifter automatiskt för vidare användning om du inte har använt våra tjänster i Lojalitetskortsprogrammet på mer än 5 år (senaste kontakten med dig eller den senaste användningen av tjänsten av dig).

Kamerövervakningsbilderna förvars på ett säkert (och lösenordskyddat) sätt och granskas enbart vid behov (t.ex. för att utreda ett brott eller en olycka) och då bara av behöriga personer. Personuppgifterna raderas efter 30 dagar eller, om det pågår en utredning om brott, olycka eller finns ett rättsligt anspråk, när personuppgifterna inte längre behöver behandlas för detta syfte.

6. Dina rättigheter som registrerad

Om du utövar några av dina rättigheter enligt detta avsnitt eller i enlighet med tillämpliga lagar kommer Vi att meddela eventuell rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller begränsningar av behandling som utförs i enlighet med din begäran, till varje mottagare som personuppgifterna har lämnats till, i enlighet med avsnitt 4 i denna Integritetspolicy, såvida inte sådan kommunikation är omöjlig eller innebär oproportionerlig ansträngning. Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få all relevant information, vänligen kontakta Dataskyddsombudet enligt p. 2 ovan. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla några av de identifieringsuppgifter som du lämnade vid din registrering; detta är nödvändigt för att verifiera att begäran har skickats av dig. Vi kommer att svara inom 1 månad efter mottagandet av din begäran, men Vi förbehåller Oss rätten att förlänga denna period med 2 månader. Vi kommer under alla omständigheter att informera dig inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om Vi beslutar att förlänga perioden för att svara.

6.1. Vad kan du begära

I enlighet med tillämpliga lagar, och som mer detaljerat framgår nedan, har du rätt att begära tillgång till och erhålla rättelse, radering eller förflyttning, s.k. dataportabilitet (t.ex. överföring av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör) av dina personuppgifter som Vi behandlar, samt rätt att begära begränsning av sådan behandling.

6.2. Rättelse av dina personuppgifter

Enligt tillämpliga lagar har du rätt att erhålla rättelse av dina personuppgifter som du har delat med Oss. Genom dina inställningar i Tjänsterna kan du uppdatera din kontoinformation, ändra dina profilinställningar, aktivera/inaktivera meddelanden från Oss, och ange dina delningsinställningar för Tjänsterna, inklusive platsaktiverade funktioner.

Observera att om du vill begränsa eller ändra tillgång till eller delning av dina personuppgifter med ett socialt nätverk, ska du besöka dina kontoinställningar på det sociala nätverket.
Om du i skriftlig form har registrerat dig för våra tjänster, vänligen kontakta ovannämnda personuppgiftsansvariga (avsnitt 2) via skriftlig form eller via e-post för att erhålla rättelse av dina personuppgifter.

6.3. Riktigheten i dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att du kan hålla dina personuppgifter riktiga och uppdaterade. Du kan alltid kontakta Oss för att få bekräftat huruvida Vi fortfarande behandlar dina personuppgifter.
Om du upptäcker att dina personuppgifter som behandlas av Oss är felaktiga eller ofullständiga, och du inte har möjlighet att uppdatera dina personuppgifter enligt avsnitt 6.2 i denna Integritetspolicy, kan du begära att Vi uppdaterar sådana personuppgifter. Vi kommer att verifiera din identitet och uppdatera dina personuppgifter.

6.4. Radering av dina personuppgifter

Du kan be Oss att radera dina personuppgifter när som helst. Om du kontaktar Oss med en sådan begäran tar Vi bort alla dina personuppgifter Vi behandlar utan onödigt dröjsmål, förutsatt att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna. Vi kommer också att ta bort (och se till att de biträden som å våra vägnar behandlar personuppgifter) raderar alla dina personuppgifter om du tar tillbaka ditt samtycke eller om det skulle krävas av lag.

6.5. Begränsning av behandlingen

Om du ber Oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du skulle bestrida riktigheten, lagenligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter, kommer Vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till det som kan anses nödvändigt minimum (lagring). I fall det skulle behövas kommer Vi att endast behandla dem för att konstatera, utöva eller försvara Oss från rättsliga krav eller, om det är nödvändigt, för skydd av rättigheter för en annan fysisk eller juridisk person eller andra begränsade skäl som dikterats av tillämplig lag. Om begränsningen upphävs och Vi fortsätter att behandla dina personuppgifter kommer du att informeras om detta utan dröjsmål.

6.6. Invändning mot direktmarknadsföring

Om du inte längre vill få direktmarknadsföring i form av Kommersiell Information, kan du begära att Vi upphör med användandet av dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål. I sådant fall kommer du inte längre att kunna dra nytta av några av våra Tjänster eller specifika funktioner för vilka denna kategori av behandling är nödvändig (dvs. mottagandet av (personlig) marknadsföring och reklammaterial).

Om du endast återkallar ditt specifika samtycke för att få Kommersiell Information kommer du inte att få någon Kommersiell Information från tredje man som inte är relaterad till Lojalitetskortsprogrammet. Observera dock att du fortfarande kommer att få Kommersiell Information från Lojalitetskortsprogrammet vad gäller evenemang och erbjudanden från köpcentrumet, vilket är en viktig del av Lojalitetskortsprogrammet.

6.7. Invändning mot att ta emot information och erbjudanden från Lojalitetskortsprogrammet

Om du inte längre önskar ta emot information från Lojalitetskortsprogrammet, kan du begära att Vi upphör med att använda dina personuppgifter för dessa syften, vilket Vi kommer att göra utan oskäligt dröjsmål. I så fall kommer du inte längre ha möjligheten att ta fördel av några av våra Tjänster eller särskilda erbjudanden som kräver sådana uppgifter. 

6.8. Förflyttning av dina personuppgifter

Du har rätt att erhålla personuppgifter om dig som du har lämnat till Oss. Om du kontaktar Oss med en sådan begäran kommer Vi att lämna dina personuppgifter i vanligt och maskinläsbart format till dig utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan (s.k. dataportabilitet). På din begäran skickar Vi dina personuppgifter till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan, såvida inte en sådan begäran skulle påverka andras rättigheter och friheter, och där det är tekniskt möjligt.

6.9. Återkallande av ditt samtycke

Om du inte längre önskar ta emot Kommersiell Information, var vänlig och se avsnitt 6.6 och/eller 6.7. Om du inte längre önskar vara med i Lojalitetskortprogrammet och/eller inte längre önskar använda appen kan du när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta de Personuppgiftsansvariga eller dataskyddsombud via e-post eller direkt vid informations-/välkomstdisken i köpcentrumet. Vi kommer att blockera dina personuppgifter för vidare behandling. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att du tidigare har gett ditt samtycke.

Observera att det inte är möjligt att använda Lojalitetskortsprogrammets Tjänster eller delar av Tjänsterna om du drar tillbaka ditt samtycke.

Du kan inaktivera de ytterligare tjänsterna som "Smart Park" och "In & Out" i App-inställningarna. En separat återkallelse av ditt samtycke behövs inte i det här fallet.

Om du återkallar ditt samtycke eller inaktiverar dina inställningar i Appen kan de tjänster som inte återkallats fortfarande användas.

6.10. Klaga hos en dataskyddsmyndighet

Du har rätt att framföra en klagan avseende vår personuppgiftsbehandling till
Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

7. Tillhandahållande av personuppgifter

Du tillhandahåller Oss dina personuppgifter på frivillig basis, vilket du samtyckte till under registreringen och som en del av ett kontraktsmässigt krav att använda Tjänsterna. Om du inte ger Oss dina personuppgifter får du inte tillgång till och/eller använda alla funktionerna i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser). Genom att tillhandahålla Oss dina personuppgifter kan du också dra nytta av alla funktioner i Tjänsterna och personliga erbjudanden som Vi från tid till annan kan skicka till dig, du kan hjälpa till att förbättra våra tjänster och göra det möjligt för Oss att analysera dina uppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

8. Automatiserat beslutsfattande/profiliering

Det finns för närvarande ingen automatiserad beslutsprocess eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Vi kommer dock att framföra specifika erbjudanden baserat på dina personuppgifter och analysen av ditt användarbeteende.

9. Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när den ändrade Integritetspolicyn har publicerats genom Tjänsterna. Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och i förekommande fall be om ditt samtycke.