INFORMATION - URW FOR JOBS SKJUTS UPP

URW for jobs

INFORMATION - URW FOR JOBS SKJUTS UPP

Våra besökares, hyresgäster och anställdas säkerhet och hälsa är av högsta prioritet för oss på Westfield Mall of Scandinavia. Givet den senaste utvecklingen och effekterna av coronaviruset (COVID-19), har vi beslutat att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bidra till att begränsa en fortsatt spridning av viruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer noga och antar försiktighetsprincipen.
Med detta som bakgrund har vi beslutat att senarelägga årets upplaga av URW for Jobs. Vi ser fram emot att återkomma med ett nytt datum längre fram och tackar för er förståelse.
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta westfieldmallofscandinavia@urw.com

Vänliga hälsningar,
Centrumledningen, Westfield Mall of Scandinavia

Om oss

Facebook ikon

Besök vår Facebook-sida för att hitta jobb på Westfield Mall of Scandinavia

Läs mer
URW for jobs
Träd

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

SAMARBETSPARTNERS

logga logga logga logga logga