Tävlingsvillkor i Westfield Täby Centrum

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy. Vinnarna kan komma att tillkännages på Westfield Täby Centrums hemsida och app, Facebook och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. För att delta i tävlingen krävs det att man är eller blir Westfield Club medlem.

6. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

7. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

8. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.

9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy

10. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

11. Vinnaren/vinnarna kommer att bli kontaktad av Westfield Täby Centrum till angiven mailadress. Vinnaren/vinnarna kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Westfield Täby Centrums app och Facebook- och Instagramsida. Westfield Täby Centrum kommer att försöka nå vinnaren/vinnarna en gång. Om en vinnare inte går att nå inom en vecka efter att denne blivit kontaktad äger Westfield Täby Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. URW förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

13. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.

Utöver de allmänna tävlingsvillkoren gäller följande:

14. För att delta i tävlingen krävs följande:
- Följ Westfield Täby Centrum (@tabycentrum) på Instagram.
- Gilla tävlingsinlägget.
- Kommentera vilken dukning du vill vinna (bild 1-3) på Instagraminlägget och motivera varför just du ska vinna dukningen!
- Tagga 3 vänner du vill bjuda hem på en middag!

15. Tävlingen är tidsbegränsad - sista dagen att tävla är 3 oktober 2022 fram tills klockan 19:00.

16. Priset består av en dukning till ett värde av minst 4.000 kr.

17. Den som uppfyller ovan kriterier och har den bästa motiveringen, utses som vinnare.

18. Vinnarna kommer att bli kontaktad av Westfield Täby Centrum via DM senast den 3 oktober 2022. Vinsterna hämtas sedan i receptionen i Westfield Täby Centrum senast 10 oktober 2022.

19. Tävlingen är ej i samarbete med Facebook eller Instagram. 

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy-loyalty. Vinnaren kan komma att tillkännages på Westfield Täby Centrums hemsida och app, Facebook och/eller Instagram.

2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress och information om vilka intresseområden du har angivit.

3. Ansvarig för tävlingen är Rodamco Täby Centrum KB (902002-9717), Box 7846, 103 98 Stockholm.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 12 år och om du är under 16 år måste du ha målsmans tillåtelse att delta samt acceptera reglerna för tävlingen. Tävlingen är primärt för Westfield Club medlemmar där man behöver vara 16 år eller äldre för att bli medlem, om en person under 16 år blir utsedd som vinnare kommer dennes målsmans
uppgifter efterfrågas och kontrolleras om det finns ett Westfield Club medlemskap knutet till målsman. Man kan enkelt bli
medlem här.

5. För att delta i tävlingen krävs det att man följer Westfield Täby Centrums Instagram-konto eller Facebook konto, gillar tävlingsinlägget, skriver en kommentar med sin motivering samt taggar in en vän som man vill dela vinsten med, då vinnaren vinner två platser i meet and greet med Molly Sandén den 8 oktober 2022 kl 20:00, enligt beskrivningen under tävlingsinlägget.
Om vinnaren är under 16 år behövs målsman vara närvarande under meet and greet tillfället och vinnaren får ej en ytterligare plats, utan målsman ersätter den andra utdelade platsen.

6. Tävlingen är tidsbegränsad - sista dagen att tävla är fram tills klockan 23.59 den 4 oktober 2022.

7. Prisen består av att fem personer vinner två stycken platser i en meet and greet med Molly Sandén efter sin spelning i Westfield Täby Centrum 8 oktober 2022. Meet and greet hålls tillsammans med de andra vinnarna vid ett gemensamt tillfälle och Molly Sandéns turnéledare och övrig personal är närvarande. Beräknad tid för meet and greet är upp till 15 minuter och
börjar ca kl 20:00. Det är inte möjligt att byta ut sin vinst mot kontanter eller ändra datum.

8. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield (URW) eller något av dess dotterbolag eller leverantörer. URW förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om URW får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. URW tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till URW. URW tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt
Dataskyddsförordningen.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer URW:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, för mer info se: https://se.westfield.com/tabycentrum/privacypolicy-loyalty.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger URW rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Westfield Täby Centrums centrumledning. Juryns beslut kan inte
överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att bli kontaktad på Instagram eller Facebook senast klockan 17.00 den 5 okober 2022. Vinnaren kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Westfield Täby Centrums app och Facebook- och Instagramsida. URW kommer att försöka nå vinnaren en gång. Om inte vinnaren återkopplat eller svarat inom 24 timmar, förbehåller Westfield Täby
Centrum sig rätten att utse en ny vinnare i tävlingen.

16. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Westfield Täby Centrum förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

17. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen sparas i syfte att ge kunden en bättre produkt och kundupplevelse.

18. Tävlingen är ej i samarbete med Facebook eller Instagram.